Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Reconstruction of national identity with the onset of the war in Ukraine

International Journal of Social and Educational Innovation, 10(20), 2023, pag. 130-147. ISSN-L: 2392-6252. Articol indexat în EBSCO host, Index Copernicus, ERIHPLUS, GESIS.

Titlu: Reconstrucția identității naționale odată cu declanșarea războiului din Ucraina.

Rezumat: Conflictul din Ucraina a declanșat un proces de reconstrucție a imaginii de sine a celor mai mulți români. Sprijinul masiv acordat refugiaților a arătat altora, dar și lor înșiși, că românii își ajută vecinii atunci când dau de greutăți, că își sacrifică bunurile și timpul, ba chiar și securitatea pentru a-i sprijini pe ceicu care în trecut au avut neînțelegeri. Sondajul Biroului de Cercetări Sociale evidențiază resorturile acestei narațiuni identitare care puneîn centrul eivirtuți sociale precum toleranța, dragostea, eroismul, sacrificiul. Față de vechea narațiune identitară ce evidenția resentimentele, disprețul față de sine, supușenia în fața oricărui străin, trădarea oricăror principii, valori sau aliați, sondajul BCS arată o schimbare profundă, ce poate avea consecințe asupra multor aspecte ale vieții sociale

Cuvinte cheie: identitate națională; refugeați; Ucraina; Russia.