Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Statistical Indicator System for Forestry and Forest Exploitation

Analele ICAS, vol. 46 (1), 2003. ISSN 1583-2023, revistă editată de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, pag. 241-246. Indexat în RePEc, SSRN, Index Copernicus.

Titlu: Sistemul de indicatori statistici privind silvicultura și exploatarea forestieră.

Rezumat: Unul dintre principalele obiective ale dezvoltării sistemului românesc de indicatori statistici pentru silvicultură și exploatare forestieră a fost armonizarea informațiilor statistice care caracterizează suprafața de pădure și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră cu standardele sistemului statistic european al pădurilor (EUROSTAT) și alte standarde internaționale. (Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație – FAO, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE, Organizația Internațională a Lemnelor Tropicale). Pe parcursul dezvoltării sistemului românesc de indicatori statistici pentru silvicultură și exploatarea pădurilor s-a considerat că acesta ar trebui să prezinte cel mai înalt grad de reprezentativitate la toate nivelurile de referință (local, regional, județean și național). De asemenea, unul dintre obiective a fost ca sistemul să permită stabilirea și cunoașterea adecvată a indicatorilor în ceea ce privește conținutul, cadrul legislativ, contextul politic și de mediu, stabilirea metodologiei și a surselor de date disponibile, posibilitățile de stabilire a acestora și prezentarea.

Cuvinte cheie: indicatori statistici; silvicultură; exploatare fosrestieră; material lemnos.

Citări

Li, Jianquan; Li, Linbei; Guo, Huimin in "中国木材市场监测指标体系构建实践.",Issues of Forestry Economics, Issues of Forestry Economics | vezi articol | paginile 54-62