Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Atitudini și valori în administrația publică locală

ISBN:
973-85278-2-1
Authors:
Bruno Ștefan, Pavel Popescu Neveanu, Maria Manuela Ghiuruțan
Publication date:
2001
Publisher:
Editura BCS
Total citations:
6
Cartea prezintă rezultatele unei ample cercetări organizată în 2001 în cadrul unui proiect PHARE în rândul primarilor, consilierilor locali, funcționarilor publici și alegătorilor. Au fost evaluați factorii care frânează sau accelerează modernizarea administrațiilor locale, valorile și atitudinile existente și cele dorite în aceste instituții. Măsurarea competențelor personalului, a climatului din instituții, a calității serviciilor publice, a personalității autorităților (așa cum sunt ele percepute de cetățeni, de ele însele și de psihologic), a complexului motivațional și axiologic, s-a realizat cu ajutorul a două mari sondaje de opinie în rândul cetățenilor, două sondaje în rândul autorităților publice locale și două campanii de teste psihologice aplicate primarilor.

Citări

Anca-Daniela, Giurgiu; Adrian, Baboi-Stroe; Simona, Luca in "Corupția în administrația publică locală",Editura Fundației Pentru Dezvoltarea Societății Civile, 2002, | vezi articol | pagina 200
Adrian, Badila; Eliza, Teodorescu in "Codul de conduită pentru aleșii locali – un instrument împotriva corupției",Asociația ALMA-RO, 2005, | vezi articol | pagina 56
Felicia, Alexandru in "Valori europene în guvernarea localå",Asociatia Pro Democratia, 2007, | vezi articol | pagina 42
Dorina, Ticu in "Managementul organizațiilor administrației publice locale către modele decizionale bazate pe credințe, valori și simboluri",Editura Pro Universitaria, București, 2005, | vezi articol | pagina 50
Catalin, Zamfir; Iancu, Filipescu in "Sociologia românească 1990-2010: o istorie socială",Editura Eikon și Editura Scoala Ardeleană, 2015, | vezi articol | pagina 300
Tatiana, Saptefrati in "Capacitățile administrației publice locale în soluționarea problemelor comunităților locale",Academia de Administrare Publică, Guvernul Republicii Moldova, 2019, | vezi articol | paginile 5-9