Teoreticieni ai organizațiilor și managementului. Dicționar și crestomație.

ISBN 978-606-515-188-8