Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Teoreticieni ai organizațiilor și managementului. Dicționar și crestomație

ISBN:
978-606-515-188-8
Authors:
Iancu Filipescu, Bruno Stefan
Publication date:
2011
Publisher:
Editura Politehnica Press
Total citations:
3
Cartea prezintă teoriile despre organizații dezvoltate de 195 mari specialiști ai lumii. Din numărul mare de teoreticieni ai organizațiilor, selecția s-a făcut ținând cont de mai multe criterii: originalitatea ideilor și a stilului - personalitățile prezentate impunându-se în lumea științifică prin ideile lor novatoare și modul atractiv de expunere; recunoașterea academică - toți fiind citați de diverși specialiști în articolele și lucrările lor, numele lor apărând în multe tratate științifice ca autorități de ale cător idei nu se poate face abstracție; aplicabilitatea - ideile lor au fost puse în practică, au generat cercetări și studii noi și au stat la baza multor schimbări produse în instituții și companii cât mai diverse.

Citări

Dan, Culcer in "Note de lectură",Asymetria. Revista de cultura, critica si imaginatie, 2011, Asymetria | vezi articol | pagina
Catalin, Zamfir; Iancu, Filipescu in "Sociologia românească 1990-2010: o istorie socială",Editura Eikon și Editura Scoala Ardeleană, 2015, | vezi articol | pagina 300
Zelenschi Angela in "Aplicarea modelelor situationale de leadership in managementul organizatiilor publice",Editura Print-Caro, 2021, | vezi articol | paginile 75-79