Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Pentru realizarea anchetelor sociologice, Biroul de Cercetări Sociale este condus de o echipă de coordonare formată din doctori în sociologie şi absolvenţi de master la universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate. Sinteza de mai jos a specializărilor şi competenţelor lor demonstrează experienţa în coordonarea unor proiecte similare:

Bruno Ştefan – 54 ani, sociolog

 • doctor al Universităţii Bucureşti
 • preşedinte fondator al Biroului de Cercetări Sociale – BCS
 •  coordonator a peste 500 de sondaje de opinie publică finanţate de instituţii precum: Programul PHARE al Uniunii Europene, Programul MATRA al Guvernului Olandei, Fundaţia Societatea Civilă, Institutul Naţional de Statistică, FSLI PETROM, Academia de Ştiinţe Medicale, Blocul Naţional Sindical, Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, ziare, televiziuni, agenţii de ştiri, partide, agenţii de publicitate, etc.
 • coordonator al programului UE de monitorizare a posturilor  de televiziune în perioada 1995-1999
 • specialist în sociologia industrială, mass-media, a organizaţiilor, a relaţiilor interetnice, în sociologia religiei şi sociologia penitenciară.
 • profesor universitar doctor abilitat la Departamentul de Formare pentru Cariera  Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti.
 • Autor a zeci de articole ştiinţifice, a 7 cărţi de psiho-sociologie.  Autor al cărţilor „New Europe, Old Jails” şi „Secuii şi românii” – publicate în SUA la Editura Interacademic Press, Indianapolis.
 • membru al Asociaţiei Române de Sociologie, colaborator al Centrului de Analize şi Investigaţii Sociologice CIVIS (Moldova), director adjunct al Centrului Independent de Studii Sociale şi Sondaje CIS (1994-1998).
 • membru al Behavioural Dynamics Institute din Londra.

 

Camelia Manuela Lătăianu – 55 ani, sociolog

 • doctor al Academiei Polone de Ştiinţe
 • profesor la Bergen Community College, New Jersey, SUA,
 • consilier-clinician la Centrul Rezidenţial pentru Minorii Refugiaţi din Arizona – Southwest  Key Program, Inc. Phoenix, SUA
 • visiting professor la Universitatea Pablo de Olavide, Sevilla, Spania,
 • coordonator al programului „Emergind gender regimes in Eastern and Western Europe: reconciling Work and family in policy and practice” finanţat de Programul Cadru 5 al Comisiei Europene
 • cercetător la Departamentul de Studii Europene din cadrul Academiei Polone de Ştiinţe (1995-1999), la Biroul de Cercetări Sociale (1999-2009), la Institutul de Sociologie al Academiei Române (1993-2000)
 • autor a zeci de studii publicate în reviste ştiinţifice din Polonia, Cehia, Ungaria, Franţa, Germania, SUA, Marea Britanie, etc. Autoare a 2 cărţi de sociologie şi coautoare la prestigioase dicţionare de sociologie din Marea Britanie şi SUA.
 • consultant al Biroului Internaţional al Muncii, al Programului Internaţional de Eliminare a Muncii Copiilor, al UNICEF, reprezentant al International Social Service în România.
 • membru al European Science Foundation.
 • organizator şi participant la peste 100 de congrese şi conferinte internaţionale în ţări precum SUA, Finlanda, Belgia, Germania, Polonia, Portugalia. Specializări post-universitare în Canada, SUA, Mexic, Polonia, Ungaria, Norvegia, Grecia, Bulgaria.

 

Gabriel Iulian Lătăianu – 54 ani, sociolog,

 • doctor al Academiei Polone de Ştiinţe,
 • profesor la City University of New York, SUA,
 • consilier-clinician la Centrul Rezidenţial pentru Minorii Refugiaţi din Arizona – Southwest  Key Program, Inc. Phoenix, SUA,
 • director al Biroului de Cercetări Sociale,
 • cercetător la Centrul de Studii Europene din Varsovia, Polonia,
 •  autor al mai multor cursuri universitare (sociologie rurala, management montan, sociologia familiei, sociologia organizaţiilor), autor al mai multor lucrări ştiinţifice publicate în SUA, Marea Britanie, Slovacia, România,
 • participant la mai multe cursuri post-universitare în SUA, Mexic, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Norvegia,
 • participant şi organizator al unor simpozioane şi conferinţe internaţionale (SUA, Slovenia, Cehia, Grecia, Polonia),
 • membru al echipelor de cercetători care au realizat programele PHARE în cadrul BCS.

Această echipă a realizat cercetări sociologice în campaniile electorale din 2000-2020, iar rezultatele prezentate presei au fost confirmate de realitatea urnelor. Biroul de Cercetări Sociale a fost institutul care a estimat cel mai bine rezultatele alegerilor, iar acest lucru este, în toate ţările dezvoltate, principalul criteriu de evaluare a profesionalismului unui institut de cercetare sociologică. Presa a evidenţiat performanţa BCS, estimările difuzate fiind comentate în zeci de articole în presa scrisă și în zeci de emisiuni televizate.

În echipa BCS au fost atraşi de-a lungul anilor o serie de cercetători tineri, proaspăt absolvenţi ai facultătii, care au făcut ulterior cariere profesionale deosebite, experienţa ştiinţifică dobândită în cadrul BCS contribuind la performanțele lor: Andreea Mihalcea, Eugen Androsiac, Manuela Maria Ghiuruţan, Adina Popescu Neveanu, Cristina Simion, Dacian Vasincu, etc. La diferite proiecte de cercetare au participat specialişti cu mare autoritate ştiinţifică, cadre didactice universitare, doctori: Iancu Filipescu, Marin Burcea, Eduard Mihailov, Luis Rinaldo Ulrich, Răzvan Papuc, Viorel Cernica, Dan Nitu, Carmen Mureanu, Ecaterina Balica, Corneliu Ştefan Liţă, Pavel Popescu Neveanu, Cezar Scarlat, Victor Giurgiu, Gheorghiţă Ionaşcu, Ioan Seceleanu, Filimon Carcea, Ovidiu Badea, Octavian Popescu, Gheorghe Marin, etc.