Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Biroul de Cercetări Sociale este un institut de cercetări sociologice ce s-a înfiinţat în februarie 1998, ca un grup de 8 sociologi și psihologi independenți, desprins din Centrul Independent de Studii Sociale și Sondaje (CIS) al Grupului pentru Dialog Social (GDS), unde au lucrat în primii ani post-decembriști. Din februarie 1998 şi până în octombrie 1999, când BCS a devenit fundaţie, organizaţie neguvernamentală de cercetare sociologică, au fost elaborate o serie de studii şi cercetări al căror impact a fost binecunoscut de opinia publică şi de specialişti, devenind puncte de referinţă în domenii precum: industria petrolieră, mişcarea sindicală, relaţiile interetnice, arta interpretativă, reprezentările religioase, mass-media, politică, etc.

 1. Calitatea vietii în industria petrolieră – un sondaj de opinie efectuat pe 2.687 petrolişti în perioada 23 februarie – 6 martie 1998, ce a vizat măsurarea nivelului de trai, a satisfacţiei/insatisfacţiei faţă de realizările, bunurile lor, faţă de principalele instituţii publice din localităţile lor, cuantificarea aşteptărilor faţă de politicieni şi sindicate, efectele restructurării industriei petroliere asupra angajaţilor, etc.
 2. Dimensiunile culturii organizatiilor petroliere – studiu întreprins între 4-15 mai 1998, ce a cuprins un sondaj efectuat pe 3.186 petrolişti şi o baterie de teste psihologice aplicate pe 51 de lideri sindicali şi 30 de directori ai unităţilor petroliere. Studiul a vizat identificarea valorilor adoptate de angajaţii şi liderii acestei ramuri, încercând să explice diferenţele existente între unităţile petroliere din ţară pe baza schimbărilor intervenite după 1990 în sistemele de valori în domenii precum religia, familia, morala, munca, relaţiile interpersonale, etc.
 3. Stilurile de conducere ale liderilor sindicali petrolisti – studiul a urmărit măsurarea abilităţilor manageriale ale sindicalistilor din FSLI PETROM pe baza aplicării unor teste celebre (Douglas McGregor – teoria x şi teoria y, Robert Blake şi Jane Mouton – grila managerială, Gerti Senger şi Walter Hoffman – scalele de dominanţă şi de aptitudini manageriale). Efectuat la jumătatea lunii iunie 1998 pe 118 lideri, studiul a încercat să identifice elementele care i-au propulsat pe sindicaliştii petrolişti printre cei mai eficienţi şi mai apreciaţi lideri sindicali din ţară.
 4. Dimensiunile urii interetnice în Secuime – cercetare efectuată în luna iulie 1998 în 20 de localităţi din Covasna şi Harghita, prin care s-au identificat aspectele care tensionează relatiile dintre maghiari şi români. Ancheta a arătat că politica naţionalistă practicată de Partidul Comunist şi de Securitate în anii `80 a avut efecte dezastruoase după prăbuşirea regimului autoritar în mai multe domenii: religie, istorie, demografie, şcoală, administraţie, politică, etc.
 5. Barometru preelectoral bucurestean – sondaj de opinie efectuat între 18-20 septembrie 1998 înaintea alegerilor locale din Capitală în colaborare cu Agenţia de Stiri ROMEDIA şi cu Jurnalul Naţional, urmărind măsurarea intenţiilor de vot şi gradul de satisfacţie faţă de serviciile publice coordonate de primărie.
 6. Comunicare si valori la liderii Blocului National Sindical – studiu realizat în noiembrie 1998 pe baza aplicării unei baterii de teste psihologice celor mai importanţi lideri de federaţii din BNS. El a vizat măsurarea abilităţilor comunicaţionale precum şi identificarea sistemului axiologic al liderilor sindicali.
 7. Sondaj national: doi ani de guvernare CDR-USD-UDMR; nouă ani de la Revolutie; accesul la dosarele Securitătii – anchetă efectuată la începutul lunii decembrie 1998 în colaborare cu casa de presă Trithemius Media, ce a vizat o măsurare a stării de spirit a cetăţenilor faţă de evenimentele din decembrie 1989 şi faţă de rolul jucat de Securitate în societatea românească.
 8. Relatia dintre miscarea sindicală si partidele social-democrate – cercetare ce a cuprins două sondaje: unul pe 107 dintre cei mai importanti lideri de federaţii sindicale din România şi altul pe 1.143 de membri de sindicat din mediul urban. Efectuată în preajma grevei generale din mai 1999 la comanda fundaţiei germane Friedrich Ebert Stiftung, cercetarea a arătat care sunt cauzele neîncrederii cetăţenilor în politicieni şi în sindicalişti şi cum se diferenţiază opiniile liderilor de cele ale membrilor de sindicat în percepţia social-democraţiei şi a vieţii politice în general.
 9. Manipularea si propaganda politică prin televiziune – mic tratat de persuasiune ce cuprinde cele mai importante teorii, metode, tehnici şi experimente de manipulare, propagandă şi persuasiune studiate de sociologi din întreaga lume, precum şi o analiză a monitorizărilor televiziunilor efectuate în perioada octombrie 1995 – februarie 1999 în cadrul CIS si BCS privind mediatizarea partidelor politice.
 10.  Figuri centrale ale deciziei sindicale. Psihologia liderilor sindicali din FSLI PETROM – lucrare de sinteză elaborată în iunie 1999 pe baza tuturor testelor aplicate sindicaliştilor petrolişti, urmărind măsurarea trăsăturilor lor de personalitate, a capacităţilor lor comunicaţionale, a sistemului lor de valori, a stilurilor de conducere adoptate şi a concepţiilor asupra muncii.
 11. Campania de promovare a CREDIDAM – o actiune de public relation ce a vizat conştientizarea de către artiştii interpreţi (actori, muzicieni, balerini, etc.) a drepturilor morale şi patrimoniale ce le sunt conferite de Legea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe (Legea 8/1996) şi atragerea lor în ONG-uri înfiintate în acest scop cu sprijinul societătilor de gestiune colectivă din Occident. Acţiunea s-a desfăsurat pe tot parcursul anului 1999, purtându-se discuţii cu peste 1.000 dintre cei mai importanţi artişti din ţară.

Din luna octombrie 1999 şi până în prezent, Biroul de Cercetări Sociale a funcţionat ca fundaţie de cercetare sociologică, impunându-se pe plan profesional prin realizarea câtorva sute de sondaje de opinie, sute de focus-group-uri, sute de teste psihologice, zeci de studii şi cărţi de specialitate. Dintre cele mai cunoscute proiecte coordonate de Fundaţia BCS amintim:

 1. Credintele bucureştenilor la sfârsit de mileniu – studiu efectuat în luna decembrie 1999 privind reprezentările, credinţele şi practicile religioase, magice şi paranormale ale cetătenilor Capitalei. Cercetarea a fost publicată în Spania, Australia, Rusia, SUA, fiind intens mediatizată de Patriarhia Română.
 2. Atitudini şi valori în administraţia publică locală – grant finanţat de fondul PHARE-FMAPL, prin care s-au măsurat cele mai importante aspecte care frânează sau accelerează modernizarea administraţiei publice din România şi adaptarea la modelele occidentale de succes. Efectuate în anul 2001 în colaborare cu specialişti cu recunoaştere internaţională, aceste cercetări complexe (sondaje, focus-group-uri, teste psihologice, interviuri în profunzime) au fost bine apreciate de autorităţile publice participante, de presa română şi străină şi de finanţatori, care au considerat proiectul ca fiind unul din cele mai de succes proiecte PHARE în România.
 3. Sistemul european de indicatori statistici privind silvicultura şi exploatarea forestieră – grant internaţional finanţat de Comisia Europeană de Statistică EUROSTAT, prin care s-a elaborat primul set de indicatori statistici silvici, pe care toate ţările europene l-au aplicat începând cu anul 2002.
 4. Barometrul politicilor publice din Timişoara – cercetare finanţată de Primăria Municipiului Timişoara în mai 2006, prin care s-a măsurat satisfaţia populaţiei faţă de principalele proiecte derulate de autorităţile publice locale.
 5. Barometrul politic naţional – cercetare lunară a opiniei publice finanţată de Fundaţia Societatea Civilă, care a măsurat atitudinea populaţiei faţă de cele mai importante evenimente politice interne. Proiectul s-a desfăşurat în perioada 2006-2008 şi a cuprins 30 sondaje naţionale de opinie publică. Despre aceste sondaje s-au scris peste 200 de articole în presă.
 6. 50 focus-group-uri – realizate în colaborare cu unii din cei mai mari sociologi ai lumii: Anthony Marsh, Lance Copsey, Arthur Finkelstein, Tall Silberstein, Eyal Arad, etc., ce au analizat modul în care se formează opiniile în legătură cu diverse aspecte publice. Ele au fost finanţate de cele mai importante firme de consultanţă din România.
 7. Necesarul de locuinţe în zona de nord a Capitalei – proiect finanţat de SC All Plan Construction SRL (una din cele mai mari firme de construcţii din România), care a evaluat posibilitatea extinderii ariei locative în zona de nord a sectorului 1 cu un nou cartier de peste 2.500 locuinţe – cel mai mare ansamblu imobiliar din București din ultimii ani.
 8. Cercetare privind percepţia publică a energiei nucleare şi a deşeurilor radioactive – cercetare finanţată de Agentia Naţională pentru Deşeuri Radioactive ANDRAD (august – septembrie 2008) care a urmărit impactul social al amplasării unor noi depozite radioactive în România.
 9. Rural Manager – cercetare privind nevoile de formare și consultanță managerială ale întreprinzătorilor și ale celor care doresc să înceapă o afacere în mediul rural din regiunile Nord-Est, Centru și sud-Est. Cercetarea finanțată în anul 2009 prin Fondul Social European POSDRU a cuprins un sondaj în rândul a 942 antreprenori din 493 localități rurale, 3 focus-grupuri, 3 brainstorminguri și 30 interviuri în profunzime. Ea a urmărit să identifice valorile, atitudinile și comportamentele antreprenoriale, oportunitățile și piedicile întâmpinate în cariera managerială, cunoștințele teoretice de management deținute de antreprenori, necesarul de instruire, training și de consultanță managerială, precum și perspectivele de dezvoltare a afacerilor din mediul rural.
 10. Crizele tinerilor români – cercetare finanțată de Asociația EURO<26, realizată în luna august 2009 pe 3.647 turiști tineri aflați la Costinești, despre aspectele care produc neplaceri tinerilor în legătură cu familia, școala, societatea, politica, media, etc.
 11.  20 de ani de la evenimentele din 1989. Sondaj național realizat la sfârșitul anului 2009 la comanda Marsh Copsey + Associates Inc. Washington, SUA, despre modul în care privesc românii evenimentele din decembrie 1989, despre schimbările apărute în viața lor, despre așteptările, speranțele și decepțiile legate de acele schimbări.
 12. Cercetare privind gestionarea deșeurilor în Municipiul Râmnicu Vâlcea. Studiu realizat în luna august 2009 la comanda IDOM Ingenieria y Consultoria SA Bilbao, Spania, despre colectarea selectivă, revalorificarea deșeurilor, despre problemele legate de mediu, despre sistemul integrat de gestionare a gunoaielor.
 13. Iluzia sănătății românești. Sondaj realizat în luna iulie 2009 la comanda Marsh Copsey + Associates Inc. Washington, SUA, care a urmărit evaluarea stării de sănătate a populației în ceea ce priveste inima, plămânii, rinichii, prostata, organul sexual, ficatul,pancreasul, stomacul, oasele, articulațiile, pielea, sistemul nervos, creierul, glicemia, colesterolul, sângele, alergiile, infecțiile, dantura, ochii și urechile.
 14. Piața farmaciilor în marile orașe din România. Cercetare finanțată de Bridgepoint Capital Limited, Marea Britanie, realizată în luna iulie 2010, privind comportamentul de consum farmaceutic, atitudinea față de principalele lanțuri farmaceutice, problemele întâmpinate de farmaciști odată cu apariția crizei economice.
 15. Rural Antreprenor. Cercetare privind nevoile de formare și consultanță managerială ale întreprinzătorilor din mediul rural din 5 regiuni de dezvoltare. Cercetarea a fost o continuare a proiectului Rural Manager și a fost realizată în 2010-2011 cu ajutorul unui sondaj de 1.527 patroni, a 5 focus-grupuri, 5 brainstorminguri și 55 interviuri în profunzime. Ea a vizat experiența primei afaceri, factorii care au contribuit la succes, trecerea la afaceri de durată, piedicile întâmpinate în cariera antreprenorială, temerile apărute, percepția concurenței, autoevaluarea educației manageriale, etc.
 16. Barometrul administrației publice locale a județului Alba. Cercetare realizată în aprilie 2011 pentru Consiliul județean Alba, despre modul în care sunt percepute problemele administrative, despre realizări și eșecuri, despre proiectele majore derulate, despre așteptări și speranțe.
 17. Lucrătorul de tineret. Cercetare finanțată de Schultz Consulting în luna martie 2011, care a cuprins un sondaj pe 1.859 tineri, 80 interviuri în profunzime cu reprezentanți ai organizațiilor de tineret, despre bugetul de timp al tinerilor, despre piedici în afirmarea lor, activități în timpul liber, utilitatea meseriei de lucrător de tineret, etc.
 18. Sondaje preelectorale în București, Prahova, Constanța, Gorj, Vâlcea, Alba, Buzău, etc. 27 sondaje finanțate de organizațiile locale ale PNL și PDL înaintea alegerilor locale, a referendumului de suspendare a președintelui și a alegerilor parlamentare din anul 2012, privind intențiile de vot, valorile politice ale alegătorilor, atitudinile față de cei mai importanți lideri politici.  
 19. Exit-poll-uri realizate la ieșirea de la urne cu ocazia alegerilor locale, referendumului de suspendare a președintelui, alegerilor parlamentare, alegerilor europarlamentare și prezidențiale (2012-2014). Cercetările au fost realizate pe eșantioane de 15.000-25.000 alegători și au fost finanțate de PDL, pentru a observa intenția de vot în zilele alegerilor și a surprinde eventualele fraude electorale.
 20. Studiul de impact al proiectului strategic ”Întreprinzători în turism – Pensiuni în România”. Realizat în luna aprilie 2013 la comanda Fundației Naționale a Tinerilor Manageri, cu ajutorul unui sondaj în rândul a 441 cursanți si a 25 interviuri în profunzime, precum și cu ajutorul unei monitorizări a aparițiilor media. Studiul de impact a urmărit să măsoare efectele produse de fiecare activitate derulată în cadrul proiectului asupra beneficiarilor dingrupul țintă, reacțiile apărute în spațiul public și evaluările specialiștilor.
 21. Piața farmaciilor din România. Studiu finanțat de Abris Capital Partners SRL în luna iulie 2013, în care s-au intervievat 367 manageri de farmacii din marile orașe, despre problemele întâmpinate de farmaciile independente în relație cu marile companii multinaționale,despre efectele crizei economice, despre schimbările legislative în domeniu, etc.

Biroul de Cercetări Sociale analizează şi interpretează datele culese în urma unor cercetări de teren pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare ştiinţifică a populaţiei şi a factorilor de decizie. Fundaţia urmăreşte să ofere informaţii de natură socială necesare înţelegerii schimbărilor sau menţinerii unor stări de spirit, căutând să explice succesul sau eşecul din perspective psiho-sociologice.

Totodată Biroul de Cercetări Sociale a urmărit diseminarea informaţiilor obţinute precum şi construirea unor forumuri de discuţie pe teme de interes naţional. Astfel s-a realizat o sinteză între cercetare-diseminare-dezbatere socială.

În acest sens, BCS foloseşte metode integrate de cercetare (calitativă, cantitativă) şi dezbatere socială :

 • Sondaje de opinie publică, reprezentative pentru orice categorie de cetăţeni sau cu reprezentativitate naţională, pe teme din cele mai diverse: politică, nivel de trai, administraţie, servicii publice, sindicate, mass-media, industrie, turism, relaţii interetnice, etc.
 • Focus-group-uri pentru testarea unor produse, reclame sau acţiuni sociale
 • Monitorizări ale presei sau ale unor fenomene sociale a căror probabilitate de abatere de la normal este ridicată
 • Monografii şi studii de dezvoltare regională sau locală
 • Teste psihologice, studii de evaluare a personalităţii, aptitudinii, caracterului, temperamentului, competenţelor manageriale, abilităţilor comunicationale, etc.
 • Simpozioane, sesiuni, congrese şi alte întâlniri sau manifestări ştiinţifice în domeniile sociologiei şi psihologiei.

De la înfiinţare şi până în prezent BCS a lucrat cu o serie de clienţi importanţi, precum:

 • Programul PHARE al Uniunii Europene
 • Programul Matra al Guvernului Olandei
 • Marsh Copsey & Associates Inc., Washington SUA
 • IDOM Ingenieria y Consultoria, Bilbao, Spania
 • Comisia Europeană de Statistică – EUROSTAT
 • Federaţia Sindicatelor PETROM
 • Blocul Naţional Sindical – BNS
 • Centrul pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM
 • Fundaţia Friedrich Ebert Stiftung
 • Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri – FNTM
 • Agenţia Naţională pentru Locuinţe – ANL
 • Institutul Naţional pentru Statistică – INS
 • Academia de Ştiinţe Medicale – ASM
 • Fundaţia Societatea Civilă
 • Institutul de Cercetări în Construcţii – ICECON
 • Agenţia pentru Deşeuri Radioactive – ANDRAD
 • Institutul pentru Liberă Iniţiativă – ILI
 • Centrul pentru Apărarea Drepturilor Omului, Marketing şi Relaţii Publice
 • Forumul Democrat al Germanilor din România – FDGR
 • Agenţia Naţională Profesională din Sectorul Gazelor Naturale
 • Ziare, reviste, televiziuni, agenţii de ştiri
 • Primării şi Consilii Locale
 • Firme de publicitate, de consultanţă, de marketing
 • Diverse societăţi comerciale şi organizaţii neguvernamentale
 • Partide politice şi candidaţi în alegeri

În fiecare din domeniile abordate (industrie, sindicate, politică, relaţii interetnice, artă, religie, habitat, administraţie publică, mass-media, etc.), BCS a produs până acum rezultate semnificative, determinând liderii organizaţiilor cu care a colaborat să ia decizii pe baze ştiinţifice. Cu sute de studii efectuate în cei 25 ani de existenţă, BCS s-a impus ca una din cele mai active institute de cercetare socială din România în măsurarea atitudinilor şi comportamentelor umane. Arhiva BCS dispune de sute de mii de interviuri, ce au în atenţia lor părerile oamenilor despre ei înşişi şi despre diferite fenomene şi evenimente sociale, politice şi economice.

Pentru realizarea anchetelor sociologice, Biroul de Cercetări Sociale este condus de o echipă de coordonare formată din doctori în sociologie şi absolvenţi de master la universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate. Sinteza de mai jos a specializărilor şi competenţelor lor demonstrează experienţa în coordonarea unor proiecte similare:

Bruno Ştefan – 54 ani, sociolog

 • doctor al Universităţii Bucureşti
 • preşedinte fondator al Biroului de Cercetări Sociale – BCS
 •  coordonator a peste 500 de sondaje de opinie publică finanţate de instituţii precum: Programul PHARE al Uniunii Europene, Programul MATRA al Guvernului Olandei, Fundaţia Societatea Civilă, Institutul Naţional de Statistică, FSLI PETROM, Academia de Ştiinţe Medicale, Blocul Naţional Sindical, Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, ziare, televiziuni, agenţii de ştiri, partide, agenţii de publicitate, etc.
 • coordonator al programului UE de monitorizare a posturilor  de televiziune în perioada 1995-1999
 • specialist în sociologia industrială, mass-media, a organizaţiilor, a relaţiilor interetnice, în sociologia religiei şi sociologia penitenciară.
 • profesor universitar doctor abilitat la Departamentul de Formare pentru Cariera  Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica Bucureşti.
 • Autor a zeci de articole ştiinţifice, a 7 cărţi de psiho-sociologie.  Autor al cărţilor „New Europe, Old Jails” şi „Secuii şi românii” – publicate în SUA la Editura Interacademic Press, Indianapolis.
 • membru al Asociaţiei Române de Sociologie, colaborator al Centrului de Analize şi Investigaţii Sociologice CIVIS (Moldova), director adjunct al Centrului Independent de Studii Sociale şi Sondaje CIS (1994-1998).
 • membru al Behavioural Dynamics Institute din Londra.

 

Camelia Manuela Lătăianu – 55 ani, sociolog

 • doctor al Academiei Polone de Ştiinţe
 • profesor la Bergen Community College, New Jersey, SUA,
 • consilier-clinician la Centrul Rezidenţial pentru Minorii Refugiaţi din Arizona – Southwest  Key Program, Inc. Phoenix, SUA
 • visiting professor la Universitatea Pablo de Olavide, Sevilla, Spania,
 • coordonator al programului „Emergind gender regimes in Eastern and Western Europe: reconciling Work and family in policy and practice” finanţat de Programul Cadru 5 al Comisiei Europene
 • cercetător la Departamentul de Studii Europene din cadrul Academiei Polone de Ştiinţe (1995-1999), la Biroul de Cercetări Sociale (1999-2009), la Institutul de Sociologie al Academiei Române (1993-2000)
 • autor a zeci de studii publicate în reviste ştiinţifice din Polonia, Cehia, Ungaria, Franţa, Germania, SUA, Marea Britanie, etc. Autoare a 2 cărţi de sociologie şi coautoare la prestigioase dicţionare de sociologie din Marea Britanie şi SUA.
 • consultant al Biroului Internaţional al Muncii, al Programului Internaţional de Eliminare a Muncii Copiilor, al UNICEF, reprezentant al International Social Service în România.
 • membru al European Science Foundation.
 • organizator şi participant la peste 100 de congrese şi conferinte internaţionale în ţări precum SUA, Finlanda, Belgia, Germania, Polonia, Portugalia. Specializări post-universitare în Canada, SUA, Mexic, Polonia, Ungaria, Norvegia, Grecia, Bulgaria.

 

Gabriel Iulian Lătăianu – 54 ani, sociolog,

 • doctor al Academiei Polone de Ştiinţe,
 • profesor la City University of New York, SUA,
 • consilier-clinician la Centrul Rezidenţial pentru Minorii Refugiaţi din Arizona – Southwest  Key Program, Inc. Phoenix, SUA,
 • director al Biroului de Cercetări Sociale,
 • cercetător la Centrul de Studii Europene din Varsovia, Polonia,
 •  autor al mai multor cursuri universitare (sociologie rurala, management montan, sociologia familiei, sociologia organizaţiilor), autor al mai multor lucrări ştiinţifice publicate în SUA, Marea Britanie, Slovacia, România,
 • participant la mai multe cursuri post-universitare în SUA, Mexic, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Norvegia,
 • participant şi organizator al unor simpozioane şi conferinţe internaţionale (SUA, Slovenia, Cehia, Grecia, Polonia),
 • membru al echipelor de cercetători care au realizat programele PHARE în cadrul BCS.

 

Această echipă a realizat cercetări sociologice în campaniile electorale din 2000-2020, iar rezultatele prezentate presei au fost confirmate de realitatea urnelor. Biroul de Cercetări Sociale a fost institutul care a estimat cel mai bine rezultatele alegerilor, iar acest lucru este, în toate ţările dezvoltate, principalul criteriu de evaluare a profesionalismului unui institut de cercetare sociologică. Presa a evidenţiat performanţa BCS, estimările difuzate fiind comentate în zeci de articole în presa scrisă și în zeci de emisiuni televizate.

În echipa BCS au fost atraşi de-a lungul anilor o serie de cercetători tineri, proaspăt absolvenţi ai facultătii, care au făcut ulterior cariere profesionale deosebite, experienţa ştiinţifică dobândită în cadrul BCS contribuind la performanțele lor: Andreea Mihalcea, Eugen Androsiac, Manuela Maria Ghiuruţan, Adina Popescu Neveanu, Cristina Simion, Dacian Vasincu, etc. La diferite proiecte de cercetare au participat specialişti cu mare autoritate ştiinţifică, cadre didactice universitare, doctori: Iancu Filipescu, Marin Burcea, Eduard Mihailov, Luis Rinaldo Ulrich, Răzvan Papuc, Viorel Cernica, Dan Nitu, Carmen Mureanu, Ecaterina Balica, Corneliu Ştefan Liţă, Pavel Popescu Neveanu, Cezar Scarlat, Victor Giurgiu, Gheorghiţă Ionaşcu, Ioan Seceleanu, Filimon Carcea, Ovidiu Badea, Octavian Popescu, Gheorghe Marin, etc.

Pentru efectuarea activităţilor de cercetare BCS dispune de una din cele mai performante reţele de operatori de interviu din ţară, a cărei instruire şi verificare a început în 1991 cu ocazia celor aproximativ 100 de sondaje coordonate în Centrul Independent de Studii Sociale si Sondaje – CIS din cadrul Grupului pentru Dialog Social (GDS). Această reţea cuprinde cu precădere profesori şi studenţi din şcolile, liceele şi facultăţile din peste 300 de localităţi urbane şi rurale din ţară, beneficiind astfel de una din cele mai mari dispersii teritoriale. Acesti operatori au participat şi la efectuarea sondajelor altor institute cu prestigiu, precum Institutul de Cercetare a Calităţii Vietii – ICCV, Research Group – RG, Institutul de Ecologie Socială şi Protecţie Umană FOCUS, Institutul de Sondaje şi Marketing INSOMAR, Centrul de Analize şi Investigaţii Sociologice CIVIS, etc. Datorită funcţiilor didactice deţinute la diverse facultăţi, cercetătorii BCS au putut antrena grupuri numeroase de studenţi în cercetările întreprinse până acum. Numărul operatorilor variază de la o cercetare la alta. De exemplu, la cercetarea „Harta problemelor administrative ale Capitalei” finanţată de Primăria Municipiului Bucureşti şi Universitatea Purdue, Indiana SUA au participat ca operatori 450 studenţi din facultăţile de administraţie publică şi din Universitatea Politehnica Bucureşti.

Biroul de Cercetări Sociale dispune de o editură proprie, unde s-au publicat 11 cărţi şi peste 300 de rapoarte de cercetare. Rezultatele anchetelor BCS au fost incluse în zeci de lucrări de diplomă şi de doctorat ale unor studenţi şi cercetători şi au fost prezentate în numeroase simpozioane ştiinţifice, congrese, sesiuni şi şcoli de vară din ţară şi din străinătate.

Preşedinte BCS,

Dr. Bruno Ştefan