Barometru politic national. Guvernul ideal 20-27 august 2009

Sondajul a fost realizat între 20-27 august 2009 pe un eșantion național de 1096 subiecți, selectați din 78 localități urbane și rurale. El a măsurat problemele cu care se confruntă România, atitudinea față de președintele Traian Băsescu, încrederea în liderii politici, comparația între candidații la Președinție, artiștii cu care s-ar asocia, care ar fi miniștrii doriți într-un guvern ideal, relația dintre partide, frecvența utilizării internetului.

Title: National political barometer. The ideal government

Abstract: The survey was conducted between 20-27 August 2009 on a national sample of 1096 subjects, selected from 78 urban and rural localities. He measured the problems facing Romania, the attitude towards President Traian Băsescu, the trust in political leaders, the comparison between the presidential candidates, the artists he would associate with, who would be the desired ministers in an ideal government, the relationship between the parties , frequency of internet use.

Keywords: voting intentions; trust in political leaders; health.