Barometrul administraţiei publice din Arad 21-30 mai 2007

Sondajul a fost realizat pe 1101 subiecți domiciliați în municipiul Arad și a măsurat aprecierea de care se bucură Primăria, modul în care a administrat problemele orașului, evaluarea candidaților la funcția de primar, punctele tari și slabe ale lor, aprecierea foștilor primari, așteptările de la viitorul primar, încrederea în personalitățile orașului, intențiile de vot.

Title: Arad public administration barometer
Abstract: The survey was conducted on 1101 subjects residing in Arad and measured the appreciation enjoyed by the City Hall, the way it managed the city’s problems, the evaluation of candidates for mayor, their strengths and weaknesses, the appreciation of former mayors, expectations from the future mayor, confidence in the personalities of the city, voting intentions.
Keywords: trust in political leaders; the evaluation of the mayor Gheorghe Falcă; administrative issues; candidates’ perception; voting intentions;