Barometrul administraţiei publice locale din judeţul Alba 30 martie - 15 aprilie 2007

Sondajul realizat pe 1077 persoane din 22 localități ale județului Alba a evaluat activitatea Consiliului Județean, a președintelui și a membrilor, problemele administrative, componentele strategiei de dezvoltare a județului, prioritățile în următoarea perioadă, intențiile de vot, percepția partidelor, a primarilor, așteptările de la aceștia.

Title: Barometer of the local public administration from Alba county
Abstract: The survey conducted on 1077 people from 22 localities of Alba county evaluated the activity of the County Council, the president and members, administrative issues, components of the county development strategy, priorities in the next period, voting intentions, perception of parties, mayors, expectations from them.
Keywords: administrative issues; trust in local political leaders; voting intentions; local development.

View Fullscreen