Barometrul politic al orașului Aiud 10-13 martie 2016

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 400 locuitori ai orașului Aiud. A măsurat gradul de apreciere a modului în care Primăria a gestionat o serie de probleme administrative, urgențele perioadei următoare, evaluarea primarului, încrederea în liderii politici locali, calitățile și defectele candidaților la primărie, intențiile de vot la Primărie și la Consiliul Local.

Title: Political barometer of the city of Aiud
Abstract: The survey was conducted on a sample of 400 inhabitants of the city of Aiud. It measured the degree of appreciation of the way the City Hall handled a series of administrative issues, the urgencies of the next period, the mayor’s assessment, trust in local political leaders, qualities and defects of mayoral candidates, voting intentions at City Hall and Local Council.
Keywords: administrative issues; trust in political leaders; voting intentions.