Barometrul preelectoral al orașului Giurgiu 6-7 martie 2020

Sondajul a fost realizat în perioada 6-7 martie 2020 pe un eșantion de 251 persoane adulte domiciliate în oraș. El a măsurat modul în care populația percepe implicarea primăriei în diverse probleme administrative, încrederea în liderii politici locali, intențiile de vot la alegerile locale, percepția organizațiilor locale ale partidelor.

Title: Pre-election barometer of the city of Giurgiu
Abstract: The survey was conducted between March 6-7, 2020 on a sample of 251 adults living in the city. He measured how the population perceives the involvement of the mayor’s office in various administrative issues, trust in local political leaders, voting intentions in local elections, the perception of local party organizations.
Keywords: administrative issues; trust in political leaders; voting intentions;