Credințe și valori în societatea românească 30 martie - 11 aprilie 2021

Sondajul a fost realizat în perioada 30 martie - 11 aprilie 2021 pe un eșantion național de 1420 subiecți. El a măsurat starea de religiozitate a cetățenilor cu ajutorul mai multor indicatori: credința în Dumnezeu, frecvența rugăciunilor, a bisericii, a postului, a spovedaniei, respectarea sărbătorilor, citirea Bibliei, etc. Sondajul a măsurat și atitudinea față de predarea religiei în școli, căsătoriile dintre persoanele de același sex, credința în horoscop, încrederea în preoți, atitudinea față de avort, față de pandemie, față de politicieni, intențiile de vot.

Title: Beliefs and values in Romanian society
Abstract: The survey was conducted between March 30 and April 11, 2021 on a national sample of 1420 subjects. He measured the state of religiosity of the citizens with the help of several indicators: faith in God, frequency of prayers, church, fasting, confession, observance of holidays, reading the Bible, etc. The survey also measured attitudes toward teaching religion in schools, same-sex marriages, faith in the horoscope, trust in priests, attitudes toward abortion, the pandemic, politicians, and voting intentions.
Keywords: religious beliefs; political values; voting intentions; trust in political leaders.