Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Studii și cercetări psiho-sociale

Biroul de Cercetări Sociale realizează studii psiho-sociale (sondaje, teste psihologice, focus-grupuri, interviuri în profunzime, monitorizări, etc.) despre diverse instituții, fenomene sau evenimente importante: migrații, antreprenoriat, educație, fiscalitate, șomaj, turism, sărăcie, consum de droguri, birocrație, etc.
Coordonator: prof.univ.dr. Bruno Ștefan.
ISSN: 2734–861X. ISSN–L: 2734–861X.
Apariție: Neregulată.
Format: Tipărit și Online.
Limba în care se publică: Română.
Publicația este indexată în bazele de date internaționale GESIS, SSRN, CEEOL.
Captură de ecran 2023-08-06 100920
19/10/2022

Sondajul a fost efectuat în perioada 9-14 iunie 2022 pe un eșantion național de 1.104 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României care domiciliază în țară. Au fost excluse persoanele aflate în străinătate. Interviurile s-au realizat prin telefon, cu ajutorul unei echipe de 33 operatori.[...]

Captură de ecran 2023-08-11 085308
03/04/2022
Sondajul a fost realizat în perioada 9-20 martie 2022 pe un eșantion de 800 persoane domiciliate în 220 localități urbane și regionale din toate județele României, cu o eroare statistică de +/-3,5%. El a măsurat atitudinea românilor față de refugiații din Ucraina, dar și din[...]
Captură de ecran 2023-08-11 085409
30/10/2021
Sondajul a fost realizat în perioada 9-28 octombrie 2021 pe un eșantion de 653 persoane domiciliate în 195 localități urbane și regionale din toate județele României, cu o eroare statistică de +/-3,9%. El a măsurat atitudinea românilor față de refugiați și imigranți, în contextul crizei[...]
Captură de ecran 2023-08-19 140828
30/05/2021
Sondajul realizat în 25-30 mai 2021 pe 1.146 români stabiliți în străinătate a măsurat relațiile pe care aceștia le au cu cunoscuții și cu instituțiile din țară, canalele de comunicare folosite frecvent, așteptările de la programul RePatriot, activitățile desfășurate în țara de adopție.[...]
Captură de ecran 2023-08-19 141929
29/05/2021
Cercetarea realizată perioada în 20-27 mai 2021 pe 368 subiecți a măsurat traficul prin fața restaurantului, intenția de a merge la restaurant, meniurile preferate, mâncarea preferată, desertul și băuturile favorite, așteptările de la un restaurant și lucrurile care deranjează cel mai mult la un local.[...]
Captură de ecran 2023-08-11 085840
19/12/2019
Studiul prezintă rezultatele anchetelor realizate în rândul antreprenorilor, profesorilor și studenților în luna decembrie 2019 și a urmărit să măsorare investițiile în educație pentru sporirea abilităților și competențelor cerute de piața muncii, atât a studenților cât și a cadrelor didactice, legăturile dintre facultăți și companiile[...]
Captură de ecran 2023-08-18 151216
18/12/2019
Studiul prezintă rezultatele focus-grupurilor realizate în decembrie 2019 cu studenții, profesorii Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, dar și cu antreprenorii care lucrează cu ei. El a măsurat satisfacțiile și insatisfacțiile fiecărui grup față de celelalte două, nevoile de profesionalizare, colaborarea, abilitățile și competențele avute[...]
Captură de ecran 2023-08-18 151735
16/12/2019
Studiul cuprinde rezultatele sondajului realizat pe 241 studenți ai Universității Politehnica din Timișoara în luna decembrie 2019, care a măsurat autoevaluarea competențelor și abilităților lor profesionale, percepția facultății, a activităților de practică, speranțele după absolvire.[...]
Captură de ecran 2023-08-18 152050
11/12/2019
Studiul a fost realizat pe un eșantion de 81 antreprenori care au angajat absolvenți ai Universității Politehnica din Timișoara și a măsurat punctele tari și punctele slabe ale absolvenților, abilitățile și competențele deținute, nevoia de pregătire profesională continuă, disponibilitatea de a lua în practică studenți,[...]
Captură de ecran 2023-08-18 152627
02/11/2019
Studiul prezintă interviurile în profunzime realizate cu factorii de decizie din Universitatea Politehnica Timișoara privind implicarea studenților în practică, în activități de cercetare, sprijinirea lor pentru angajare, relația cu facultățile după absolvire și perspectivele pe următorii ani. El arată că profesorii au fost plecați în[...]
Captură de ecran 2023-08-18 161010
31/01/2019
Cercetarea s-a realizat în luna ianuarie 2019 pe baza unui focus grup la care au participat 14 persoane. Studiul a urmărit să evalueze percepția partidelor politice, temele ce ar trebui dezbătute în campania electorală, activitatea Partidului Mișcarea Populară, evaluarea lui Traian Băsescu, evaluarea unor sloganuri[...]
Captură de ecran 2023-08-18 161437
25/09/2018
Cercetarea s-a realizat în luna septembrie 2018 pe baza a 3 focus grupuri la care au participat 28 persoane. Studiul a urmărit să evalueze percepția guvernului Dăncilă, evaluarea președintelui Klaus Iohannis, a lui Traian Băsescu, Eugen Tomac, Ludovic Orban, Dan Barna, percepția PMP, PNL, USR,[...]
Captură de ecran 2023-08-18 161943
20/11/2016
Sondajul a fost realizat online pe 479 români rezidenți în 37 țări. A măsurat intenția de a se întoarce în țară, dorința de a începe o afacere în România, suma necesară estimată, personalul ce trebuie angajat, experiența managerială, educația în management.[...]
Captură de ecran 2023-08-18 162803
12/10/2016
Sondajul a fost realizat online pe un eșantion de 1143 subiecți și a măsurat intenția de a porni o afacere, calitățile necesare pentru succes, suma estimată pentru demararea ei, numărul de angajați, instruirea managerială necesară.[...]
Captură de ecran 2023-08-18 153537
12/08/2016
Obiectivul general al studiului l-a constituit măsurarea științifică a nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile din comuna Calvini, județul Buzău, în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii, prin măsuri active ce vor include programe de calificare profesională și promovarea egalității de șanse pe piața muncii.[...]
Captură de ecran 2023-08-18 154225
12/07/2016
Raportul prezintă rezultatele primului referendum și recensământ local făcut în România. Cercetarea a urmărit câteva aspecte: 1. Identificarea numărului de clădiri construite ca locuințe ale oamenilor: apartamente, case, internate, cămine, case de copii, cabane, etc. 2. Identificarea numărului de cetățeni[...]
Captură de ecran 2023-08-18 163500
21/12/2015
Studiul analizează impactul pe care proiectul ”Dezvoltarea unui parteneriat multiregional pentru educație și formare profesională” l-a avut asupra beneficiarilor”. Impactul asupra beneficiarilor a fost măsurat cu ajutorul a patru instrumente de cercetare sociologică: sondaj de opinie (272 persoane intervievate), 3 focus-grupuri (37 persoane participante), interviuri[...]
Captură de ecran 2023-08-18 152914
04/11/2015
Studiul s-a realizat în cadrul proiectului ”Centru multiregional de calificare in meserii pentru grupuri vulnerabile”, Contract POSDRU/165/6.2/S/141145 și a analizat impactul mai multor forme alternative de ocupare: ucenicia la locul de muncă, voluntariatul, internship-ul/practica la locul de[...]
Captură de ecran 2023-08-18 153223
04/11/2015
Studiul s-a realizat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea unui parteneriat multiregional pentru educatie și formare profesională”, contract POSDRU/165/62/S/141123 și a analizat impactul mai multor forme alternative de ocupare: ucenicia la locul de muncă, voluntariatul, internship-ul/practica la locul de muncă, munca la distantă,[...]
Captură de ecran 2023-08-18 155910
18/02/2015
Studiul a urmărit să identifice direcțiile de acțiune și măsurile care se impun pentru atragerea pe piața muncii a șomerilor neînregistrați din vestul României. Au fost realizate 3 focus grupuri cu experți în domeniu, la care au participat 60 specialiști. Ele abordează teme precum: îmbunătățirea[...]
Captură de ecran 2023-10-26 135242
26/10/2014

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului POSDRU/135/5.2/S/125473 ”Antreprenoriat turistic rural” coordonat de Asociația Euro

[...]
Captură de ecran 2023-10-26 132737
10/10/2014

Sondajul a fost realizat online în perioada 29 septembrie – 6 octombrie 2014 pe 163 subiecți, în cadrul unui proiect al Fundației Naționale a Tinerilor Manageri. El a măsurat dacă oamenii caută oportunități de formare și învățare, practicile de dezvoltare a cunoștințelor, atitudinea față de[...]

Captură de ecran 2023-10-26 081748
30/09/2014

Pe 28-29 septembrie 2014 au fost realizate 4 focus-grupuri cu cetățeni din București, care au măsurat atitudinea față de principalii candidați la Președinție și atitudinea față de anumite mesaje, afișe și caricaturi.

[...]
Captură de ecran 2023-10-26 132737
26/05/2014

Sondajul online a fost realizat în perioada 30 aprilie – 23 mai 2014 pe un eșantion de 309 subiecți și a fost realizat în cadrul unui proiect al Fundației Naționale a Tinerilor Manageri. El a măsurat succesul avut în carieră, calitățile, valorile sau factorii care[...]

Captură de ecran 2023-10-26 144719
26/10/2013

Studiul analizează impactul pe care l-a avut proiectul strategic POSDRU/92/3.1/S/64346 ”Întreprinzători în turism – Pensiuni în România” asupra beneficiarilor și în spațiul public. El s-a realizat cu ajutorul unui sondaj făcut pe 441 participanți la proiect, un sondaj cu 26 cursanți e-Learning și 25 interviuri[...]

Captură de ecran 2023-10-26 180443
26/10/2013

Studiul coordonat împreună cu sociologul Marin Burcea în cadrul CSP Plus Consult și finanțat de IREX din SUA s-a realizat în 5 localități din 4 regiuni de dezvoltare: Comloșu Mare, Bucovăț, Sânpetru, Mircea Vodă și Petrila. În fiecare localitate au fost realizate 60 interviuri și[...]

Captură de ecran 2023-10-26 141509
13/07/2013

Studiul a fost realizat în perioada 5-9 iulie 2013 pe un eșantion de 368 manageri de farmacii din marile orașe ale României (de peste 100.000 locuitori). El a măsurat mărimea medie a unei farmacii, vechimea, numărul de angajați, percepția pieței farmaciilor și a concurenței, problemele[...]

Captură de ecran 2023-08-18 150152
04/08/2012
Lucrarea cuprinde principalele rezultate ale studiilor întreprinse în cadrul proiectului strategic ”Întreprinzători în turism - Pensiuni în România”, coordonat de Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM, în parteneriat cu Asociacion Agraria de Jovenes Agricultores de Almeria, Spania - ASAJA și cu Asociația Națională de[...]
Captură de ecran 2023-08-18 164030
25/05/2012
Cercetarea s-a realizat în luna mai 2012 pe un eșantion de 360 persoane care au participat până la final la cursurile de instruire managerială și la activitățile de consultanță în afaceri. Au fost realizate în plus 15 interviuri în profunzime. Studiul a urmărit să evalueze[...]
Captură de ecran 2023-08-18 164445
12/04/2012
Cercetarea realizată în cadrul proiectului strategic ”Întreprinzători în turism” a fost realizată în perioada decembrie 2011 - martie 2012 pe un eșantion de 5.000 turiști străini care au vizitat în ultimul an o țară din Europa de Est. El a urmărit identificarea destinațiilor turistice favorite,[...]
Captură de ecran 2023-08-18 164819
12/12/2011
Cercetarea realizată în cadrul proiectului strategic ”Întreprinzători în turism” a fost realizată în lunile octombrie-noiembrie 2011 pe un eșantion de 5.600 turiști români. Ea a măsurat atitudinile, obiceiurile și percepțiile turiștilor față de vacanțele petrecute în ultimul an, a identificat destinațiile turistice favorite, motivațiile alegerii[...]
Captură de ecran 2023-08-18 150805
04/06/2011
Cercetarea face parte din proiectul strategic ”Rural Antreprenor”, POSDRU/83/5.2/S/59596 și a fost realizată pe baza unui sondaj la care au răspuns 1.527 antreprenori și potențiali antreprenori din mediul rural. În plus au fost realizate 5 focus-grupuri, 5brainstorminguri și 50 interviuri în profunzime cu 154 antreprenori[...]
Captură de ecran 2023-10-26 184026
26/05/2011

Raportul a fost elaborat pe baza a 5 focus grupuri, 5 ședințe brainstorming și 50 interviuri în profunzime, care au cuprins în total 104 patroni din 5 regiuni de dezvoltare. El a abordat prima afacere, domeniul de activitate, vârsta primei afaceri, factorii care au dus[...]

Captură de ecran 2023-10-26 182902
01/04/2011

Studiul a fost realizat pe baza a 17 focus-grupuri și 80 interviuri în profunzime cu experți în domeniul tineretului – în total 274 specialiști. El a evaluat oportunitatea apariției meseriei de ”lucrător de tineret”, atribuțiile lui, populația pe care o va ajuta, monitorizarea activității lui,[...]

Captură de ecran 2023-10-26 181539
29/03/2011

Cercetarea a fost realizată în perioada 1-27 martie 2011 pe un eșantion de 1.859 tineri de 14-35 ani, selectați din 124 localități urbane și rurale din toate județele României. Ea a măsurat timpul de somn, timpul impus (munca profesională, orele suplimentare de muncă, orele de[...]

Captură de ecran 2023-10-26 184756
26/03/2011

Raportul a fost realizat pe baza a 5 brainstorminguri făcute în lunile februarie – martie 2011 cu antreprenori din mediul rural, despre cunoștințele deținute în următoarele domenii: management strategic, management financiar, managementul resurselor umane, elaborarea planului de afaceri, managementul proiectelor, fonduri europene, managementul producției, marketing,[...]