Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Studii și cercetări psiho-sociale

Biroul de Cercetări Sociale realizează studii psiho-sociale (sondaje, teste psihologice, focus-grupuri, interviuri în profunzime, monitorizări, etc.) despre diverse instituții, fenomene sau evenimente importante: migrații, antreprenoriat, educație, fiscalitate, șomaj, turism, sărăcie, consum de droguri, birocrație, etc.
Coordonator: prof.univ.dr. Bruno Ștefan.
ISSN: 2734–861X. ISSN–L: 2734–861X.
Apariție: Neregulată.
Format: Tipărit și Online.
Limba în care se publică: Română.
Publicația este indexată în bazele de date internaționale GESIS, SSRN, CEEOL.
Captură de ecran 2023-08-18 160723
04/04/2010
Cercetarea s-a realizat în luna aprilie 2010 pe un eșantion de 189 persoane care au făcut parte din grupul țintă al proiectului și a urmărit să evalueze activitatea consultanților regionali ai Fundației Naționale a Tinerilor Manageri, activitatea echipei centrale de experți și de profesori, utilitatea[...]
Captură de ecran 2023-08-18 150700
04/05/2009
Cercetarea face parte din proiectul strategic ”Rural Manager” POSDRU/13/5.2/S/8 și a fost realizată pe baza unui sondaj la care au răspuns 942 antreprenori și potențiali antreprenori din mediul rural. În plus au fost realizate 3 focus-grupuri, 3 brainstorminguri și 30 interviuri în profunzime cu 80[...]
Captură de ecran 2023-08-18 170438
05/09/2007
Studiul realizat pe 111 bucureșteni a măsurat percepția fenomenului consumului de droguri, rudele și cunoscuții care se droghează, informațiile despre metadonă, despre tratament, încrederea în instituțiile care previn traficul și consumul, atitudinea față de consumatori.[...]
Captură de ecran 2023-08-18 170201
17/03/2007
Studiul a măsurat problemele locative ale cetățenilor din cele două zone ale Bucureștiului: numărul de camere avute și dorite, calitatea clădirilor din zonă, locurile unde își fac cumpărături, unde mănâncă în oraș, necesarul de locuri de parcare.[...]
Captură de ecran 2023-08-18 165646
17/03/2007
Studiul a măsurat numărul asiguraților înscriși pe lista unui medic de familie, formularele pe care acesta trebuie să le completeze zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial și anual, orele muncite pentru completarea lor, cheltuielile realizate cu aceste raportări, dotările tehnice disponibile, sugestiile medicilor pentru debirocratizarea activităților lor.[...]