Cercetare privind nevoile de formare și consultanță ale managerilor din mediul rural

POSDRU/13/5.2/S/8