Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Cercetarea nevoilor de formare și consultanță a antreprenorilor și potențialilor antreprenori

Raportul a fost elaborat pe baza a 5 focus grupuri, 5 ședințe brainstorming și 50 interviuri în profunzime, care au cuprins în total 104 patroni din 5 regiuni de dezvoltare. El a abordat prima afacere, domeniul de activitate, vârsta primei afaceri, factorii care au dus la succes sau la eșec, oamenii care au ajutat la dezvoltarea afacerii, trecerea la o afacere mai mare, schimbările produse, politicile cu personalul, mediul economic local, concurenții, gradul de pregătire în management, plata consultanței.