Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Caracteristicile unei mărci în devenire: Turismul de pensiune din România

Citări

Maria Luminița Cojocea, Monica Maria Coroș in "The romanian hotel industry. An analysis based on real facts",Revista de turism. Studii și cercetări în turism, nr. 16, 2013. pag. 22-31. ISSN 1844-2994., 2013 | vezi articol | pagina
Cristina Dionisie in "Exploiting the Potential of Agritourism in the North East Region During the Current Crisis",Ovidius University Annals, Series Economic Sciences, vol. 13, issue 1, 2013, pag. 776-780. ISSN 2393-3127., 2013 | vezi articol | pagina
Monica Maria Coroș, Cornelia Pop, Diana Roua Micu Tăuțan in "Hanurile turistice neclasificate ale României - o scânteie de autenticitate în turismul rural",Capitol publicat în cartea ”Romanian rural tourism in the context of sustainable development. Present and prospect”, coord. Teodor Păduraru, Dănuț Ungureanu, Georgiana Tacu. Cartea a apărut la Editura PIM, Iași, 2015, pag. 57-69. ISBN 978-606-13-2515-3., 2015 | vezi articol | pagina
Marinel Nedeluț, Silvia Elena Cristache, George Bălan, Roxana Cristina Vîlcu in "Quantitative analysis of rural tourism - a basis of tourism management",ournal of information systems & Operations management, Vol. 9, nr. 1, 2015, pag. 12-25. ISSN 1843-4711, 2015 | vezi articol | pagina
Angela Botezatu in "Pensions management in the rural areas",Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, vol. 15, Issue 1, 2015, pag. 51-58. ISSN 2284-7995., 2015 | vezi articol | pagina
Claudia Olimpia Moisă in "Alba Country - Rural Tourism Destination?",Academic Journal of Economic Studies, vol. 2, nr. 4, 2016, pag. 157-171, ISSN 2393-4913, 2016 | vezi articol | pagina
Puiu Nistoreanu in "New Trends and Opportunities for Central and Eastern European Tourism",Carte publicată la IGI Global, Business Science Reference, USA. ISBN 9781799814238, 2020 | vezi articol | pagina