Studiu de impact al activității de consiliere și al furnizării de programe de calificare asupra persoanelor supuse riscului de excluziune socială

POSDRU/165/6.2/141145