Studiu privind nevoile persoanelor supuse riscului de sărăcie și excluziune socială din comuna Calvini, jud. Bacău

1-10 august 2016