Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Studiu privind nevoile persoanelor supuse riscului de sărăcie și excluziune socială din comuna Calvini, jud. Bacău