Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Limbajul carceral

Revista Probation Junior, vol V, nr. 2, pag. 157-171, ISSN 2067-0524. Articol indexat în EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, SSRN, CEEOL.

Articolul prezintă caracteristicile limbajului folosit în penitenciare de angajați și de deținuți. Există un limbaj non-verbal, gestual, care este învățat de cele două categorii sociale prin imitație în procesul de interacțiune cotidiană. Și există două tipuri de limbaj verbal – unul oficial și altul secret, argotic. În universul carceral cele trei limbaje se întrepătrund, nefiind posibil unul fără celelalte. Pentru a înțelege funcționarea unei instituții totale, înțelegerea limbajului este esențială, căci el este vital pentru fluxul interacțiunilor umane, pentru înțelegerea și funcționarea normelor formale și informale, pentru interiorizarea valorilor celor două categorii sociale.

Citări

Anda; Radulescu in "Limbajul carceral din cântecele rap româneşti",Universitatea din Craiova (România) Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi romanice şi clasice, CeCArg (Centrul de cercetări argotologice), Argotica (Craiova. Online) | vezi articol | paginile 99-122
Oxana; Sargarovschi in "Dimensiuni valorice și sociale ale delincvenței juvenile. Rolul sistemului de probațiune în reconfigurarea atitudinal-comportamentală a minorilor care au comis infracțiuni",Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca. Facultatea de Sociologie si Asistență Socială, | vezi articol | pagina 55