Biroul de Cercetări Sociale

Date care contează

Mediul penitenciar românesc. Cultură și civilizație carcerală.

ISBN:
973-611-402-3
Authors:
Bruno Ștefan
Publication date:
2006
Publisher:
Editura Institutul European
Total citations:
61
Lucrarea reprezintă una dintre cele mai importante abordări sociologice ale mediului penitenciar românesc. Ea tratează lumea închisorilor dintr-o perspectivă inedita, pentru că, în mod obișnuit, ea se asociază barbariei și inculturii: cea a culturii și civilizației. Utilizarea termenilor în sens antropologic a permis analiza pe baza monitorizării principalelor elemente componente, de la cele mai îndepărtate, legate de simbolistica specifică instituției (percepția spațiului si a timpului, comunicarea non-verbală, argoul deținuților și limba de lemn a cadrelor), la cele privind ritualurile practicate (botezul novicilor, mecanismele adaptative, acțiunile contestatare), trecând apoi la analiza eroilor și grupurilor informale. Descompunerea tuturor mecanismelor de funcționare a penitenciarelor pune în discuție eficiența lor, nivelul de dezvoltare existent în România, prin comparație cu celelalte țări europene, precum și pașii care trebuie făcuți în vederea modernizării închisorilor. Analiza civilizației penitenciare presupune descompunerea tuturor mecanismelor de funcționare a instituției si repunerea lor în discuție. Ce le menține in starea in care sunt? Care sunt pașii necesari pentru modernizarea lor? Ce costuri implică aceasta? Ce rezultate se produc în interior și în exterior în urma unei asemenea acțiuni? Este rentabila civilizarea închisorilor? Cum pot fi ele rentabilizate, sporind, în același timp, utilitatea socială și umanismul tratamentelor la care sunt supuși deținuții? Răspunsul la aceste întrebări împarte specialiștii în două tabere, unii susținând desființarea închisorilor și alții înființarea altora noi. În ciuda dezvoltării extraordinare a penologiei ca știință, discursurile despre eficiența pușcăriilor sunt tot mai puține, predominând cele despre necesitatea lor. Fiind o instituție totală, analiza închisorii presupune utilizarea unui complex metodologic total. Îmbinarea variatelor metode de cercetare a impus eliminarea explicațiilor despre modul în care s-a ajuns la rezultate și centrarea analizei pe semnificația acestora. Deoarece anormalul e mult mai prezent în mediul carceral decât în alte medii, cercetătorii din domenii diferite ale cunoașterii s-au aplecat asupra lui cu mult interes. Cultura și civilizația penitenciară presupun o abordare multidisciplinară.

Citări

Dan, Banciu; Cristina, Damboeanu; Mihaela, Puscas in "Atitudini şi percepţii ale publicului faţă de pedeapsa cu închisoarea",Institutul de Sociologie al Academiei Romane, Revista română de sociologie, 3-4/2016 | vezi articol | paginile 191-226
Luminita-Eleni, Merei in "Regimul juridic al sistemului penitenciar în România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea",Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, Chisinau, 2015, | vezi articol | pagina 168
Dan, Banciu; Cristina, Damboeanu; Mihaela, Puscas in "Percepția publicului față de pedeapsa cu închisoarea",Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie, nr. 1/2017, | vezi articol | paginile 57-78
Dan, Banciu in "Agresivitatea în mediul penitenciar ca efect al deculturaţiei",Sociologie Românească, vol. VIII, nr. 3, 2010, | vezi articol | paginile 71-81
Magdalena, Butura in "Terapia prin teatru în penitenciar. Analiza impactului asupra membrilor societății",George Bacovia University Publishing House, Bacău., Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, 9(1), 2020 | vezi articol | paginile 209-231
Marian, Munteanu in "Folclorul detenției",Editura Valahia, 2007, | vezi articol | pagina 1151
Corina; Dreucean in "Mediul carceral în România",Revista Agora, Agora, nr. 4/2007) | vezi articol | paginile 108-116
Cecilia, Popa in "Mental Health in Romanian Prisons",Probation Junior, Probation junior, nr. 1/2009 | vezi articol | pagina 26
Ioan, Tia in "Penitenciarul contemporan – poziție, rol, problematică",Analele Universității din Oradea. Fascicula Psihologie, Journal of Psychological and Educational Research, vol. XV, 2009 | vezi articol | paginile 163-183
Ioan, Bitoleanu; Luminita-Eleni, Merei in "The affirmation of the renewing current of prison reform in the nineteenth century romanian thinking",Editura ProUniversitaria, 2010, | vezi articol | paginile 236-239
Mihaela, Postolache in "Aspecte de drept comparat privind sistemul penitenciar. Un punct de vedere",Danubius Proceedings, The International Conference "The European Integration - Realities and Perspectives", 2011 | vezi articol | pagina 240
Oana, Carare in "Personalul din penitenciar. Subculturi carcerale, norme și valori, suferințele falsei încarcerări",Probation Junior, Probation junior, 2(4), 2011 | vezi articol | paginile 33-43
Relu, Manolache; Aurelia, Stanescu; Madalina, Manolache in "Influence of social and economic factors on crime rates in Romania",Facultatea de Management, | vezi articol | paginile 273-278
Luminita, Stoica; Ioana, Rudnic; Oana, Potarniche; Sorina, Solomon in "Some peculiarities of the diagnosis and treatment of odonto-periodontal pathology in prison inmates",International Journal of Medical Dentistry, 1(1), 2011, International Journal of Medical Dentistry (Print) | vezi articol | paginile 63-68
Luminita-Eleni, Merei in "The affirmations of the renewing current of prison reform in 19th century romanian thinking",Contemporary Reading in Law and Social Justice, Contemporary readings in law and social justice, 4(1), 2012 | vezi articol | paginile 313-322
Oliver, Robertson; Kathryn, Sharratt; Gheorghe, Pascaru; Justyna, Bieganski; Helen, Kearney; Nina, Sommerland; Adele, Jones; Ben, Raikes; Mirjan, Urban; Rebecca, Cheung in "Stakeholder Perspectives on the Needs of Children of Prisoners in Europe",Scientific Annals of the Ioan Cuza University Iasi, Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi. Sociologie şi asistenţă socială, 5(2), 2012 | vezi articol | paginile 97-114
Carmen-Gabriela, Lazareanu in "Social Assistence in Prison",Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi – Orthodox Theology, Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza". Teologie ortodoxă, nr. 1, 2012 | vezi articol | paginile 139-145
Carmen-Gabriela, Lazareanu in "Approaches of the Influence of Religious Sentiment on Imprisoned Persons",Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi – Orthodox Theology, Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza". Teologie ortodoxă, nr. 2, 2012 | vezi articol | paginile 153-170
Maria-Dorina, Pasca in "Comunicarea în relația medic-pacient",Editura University Press Târgu Mures, 2012, | vezi articol | pagina 323
Adina, Carafoleanu in "Human right education for the young offenders` learning – the impact of non-formal education activities on the young offenders`learning process – case study: juvenile prison for minor in Craiova – Dolj county, Romania",Editura Medimond International Proceedings, Bologna, Italia, 2013, | vezi articol | pagina 606
Elena, Pitiu in "The language - form of secondary adaptation for person deprived of liberty",Editura Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș, 2014, | vezi articol | paginile 231-239
Valentina-Gabriela, Hohota in "Le milieu de la prison, milieu de deconstruction de l`identite du reclus et de son institutionalization",Editura Universitaria, Craiova, 2014, | vezi articol | pagina 300
Cristina, Ilie-Goga in "The Romanian detention system during the communist regime: between the rule of law and the social realities",Analele Universității din Craiova. Istorie, 2015, Analele Universităţii din Craiova. Istorie (Print) | vezi articol | paginile 139-150
Cristina, Damboeanu in "Prisons in Romania. Effects on offenders lives",Editura Tritonic, 2015, | vezi articol | pagina 200
Emanuel; Tavala in "Între consacrare și secularizare. Statutul juridic al asistenței religioase din spațiul public românesc",Acta Universitatis Lucian Blaga, nr. 2, 2016, Acta Universitatis Cibiniensis. Seria Jurisprudentia | vezi articol | paginile 133-151
Emanuel, Tavala in "Law and Religion in the Workplace: Romanian Report",Editorial Comares, Granada, 2015, | vezi articol | pagina 400
Alexandra-Mihaela, Barbulescu in "Corpul închis. Trăiri și experiențe în lumea de după gratii",Editura Universul Juridic, 2016, | vezi articol | paginile 184-188
Dan, Banciu; Cristina, Damboeanu in "Pedeapsa cu închisoarea în percepția publicului",Fundația Culturală Ideea Europeană, Punctul critic, 1(19), 2017 | vezi articol | paginile 109-124
Tatiana, Margarint in "Argoul ca element al subculturii penitenciare",Universitatea de Stat din Republica Moldova, 2018, | vezi articol | paginile 14-17
Tatiana, Margarint in "Modele de suprimare a fenomenului subculturii în mediul penitenciar",Universitatea de Stat din Republica Moldova, 2019, | vezi articol | paginile 155-158
Emanuel, Tavala in "Religious asistance in the public sphere. Romanian report",Editura Comares, Granada, 2018, | vezi articol | paginile 299-317
Victor, Draghici in "Confluența dintre normele de executare a pedepselor, cultura carcerală și impactul asupra siguranței penitenciare",Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Human Rights in Law Enforcement, vol. VII, nr. 2, 2018 | vezi articol | paginile 7-13
Vladimir-Adrian, Costea in "Dinamica suprapopulării și a condițiilor de detenție în penitenciarele din România în perioada 1990-2017",Institutul de Sociologie al Academiei Romane, Revista română de sociologie, nr. 3-4, 2018 | vezi articol | paginile 303-340
Vladimir-Adrian, Costea in "Traiectorii ale reformării mediului carceral în spațiul românesc. Raportarea politicilor penale la trupul și sufletul persoanelor condamnate",Revista Polis, Polis, vol. VII, nr. 3(25), 2019 | vezi articol | paginile 125-152
Ionut-Mihai, Tucas in "Penitenciarul din perspectiva unui masterand. Eseu",Administrația Națională a Penitenciarelor și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Revista de practică penitenciară, nr. 2, 2019 | vezi articol | paginile 54-57
Cosmin-Sergiu, Cremene in "Compensatory resource an economic factory",Annals of the University of Petrosani Economics, Annals of the University of Petroşani. Economics, 19(1), 2019 | vezi articol | paginile 63-70
Ioan, Durnescu; Sorina, Poledna in "Prison Leave in Romania and the Power of Street Level Bureaucrats",Springer, 2020, European Journal on Criminal Policy and Research, nr. 26, 2020 | vezi articol | paginile 231-246
Gabriel, Birsan in "Romania: Physical Captivity and Spiritual Freedom - Hisorical, Sociological and Legal Aspect of Religion in the Prison System",Springer, Cham, 2020, | vezi articol | paginile 317-338
Tatiana, Margarint in "Abordări ontologice ale reformării sistemului penitenciar și umanizării detenției. Cazul Republicii Moldova",Institutul de Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de științe a Moldovei, Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, nr. 1, 2020 | vezi articol | paginile 217-226
Tatiana, Margarint in "Viața în detenție. Antropologia cotidianului",Revista de Etnologie și culturologie, Revista de Etnologie şi Culturologie, vol. XXVII, 2020 | vezi articol | paginile 117-123
Ciprian-Florinel, Buhusi in "Perfecționarea managementului serviciilor deasistență psihosocială din cadrul penitenciarelor dinRomânia",Universitatea Valahia din Targoviste. Scoala doctorală de științe economice și umaniste, 2019, | vezi articol | pagina 44
Constantin Victor Lucian, Marinescu in "Sistemul penitenciar românesc, înainte și după aderarea României la Uniunea Europeană",Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza, Bucuresti, 2019, | vezi articol | pagina 62
Iacob-Adrian, Cocoara in "Delincvența juvenilă",Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza, 2017, | vezi articol | pagina 44
Cristina, Ilie Goga in "The Romanian detention system during the communist regime: between the rule of law and the social realities",Universitatea din Craiova, Analele Universităţii din Craiova. Istorie, 2(28), 2015 | vezi articol | paginile 139-150
Gabriel, Barsan in "Romania: Physical Captivity and Spiritual Freedom–Historical, Sociological and Legal Aspects of Religion in the Prison System",Springer, Cham, 2020, | vezi articol | paginile 317-338
Simina, Badica in "Curating communism. A comparative history of museological practices in post-war (1946-1958) and post-communist Romania",Central European University, 2013, | vezi articol | pagina 329
Mihai-Alexandru, Catrina in "Gestionarea situațiilor de criză în mediul penitenciar",Universitatea din Craiova, 2019, | vezi articol | pagina 31
Mircea-Lucian, Nincu in "Fenomenologia religioasă din perspectivă misionară",Universitatea din Craiova, 2019, | vezi articol | pagina 34
Stefana; Pascu-Nica in "Scurt istoric al închisorilor de pe teritoriul României din sec. al XVII–lea până în prezent",Societatea de științe istorice din România, Anuarul Societăţii Naţionale de Ştiinţe Istorice, 5/MMXIV, 2014 | vezi articol | paginile 146-157
Calin-Petrica, Ardelean in "Coordonatele psihologice ale periculozității în mediul penitenciar",Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de psihologie si științe ale educatiei, 2010, | vezi articol | pagina 60
Robert-Cosmin, Popescu in "Pedeapsa privativă de libertate ca traumă. Traseul deținutului spre reintegrare în societate și idealul instituției penitenciare",Revista română de sociologie, Revista română de sociologie, 3-4, 2022 | vezi articol | paginile 189-208
Valentina-Gabriela, Hohota in "La construction des identites carcerales dans le discours des prisonniers: approche comparee francais et roumain",Universite de Bourgogne, Ecole Doctorale LISIT, 2015, | vezi articol | pagina 320
Constantin; Eugen in "The role of psychological counseling in the improving of the behavioral dysfunctions of the recidivist offenders",SPECTO, 2012, | vezi articol | paginile 62-64
Iacob-Adrian, Cocoara in "Delincvența juvenilă",Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, | vezi articol | pagina 44
Robert-Cosmin, Popescu in "Discriminarea la angajare a foștilor deținuți",Academia Română, Revista Română de Sociologie, 3-4, 2022 | vezi articol | paginile 99-120
Elisaveta, Draghici; Simona-Nastasia, Calu; Elena-Valentina, Voinea in "The Prison Environment in the Context of the COVID-19 Pandemic: Communication of Prisoners with Family Members",Revista de Asistentă Socială, Social Work Review, nr. 2, 2023 | vezi articol | paginile 143-158
Iulian, Dobrinescu in "„Ca într-o oglindă, în chip întunecos”: Dreptul penal şi umbrele sale",Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), Note. Studii. Opinii, 2022 | vezi articol | pagina 6
Cristina, Simionescu-Dumitran in "Evaluarea multidimensională a politicilor penitenciare de reintegrare socială a deţinuţilor",Academia Română, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 2023, | vezi articol | pagina 236
Tatiana, Margarint in "Particularități ale comportamentului ritual și tabuului în funcționalitatea subculturilor",Universitatea de stat din Moldova, 2022, CZU: 316.723:343.82(043.2),, | vezi articol | pagina 201
Erika-Maria, Veres in "Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate",Universitatea din Oradea. Facultatea de științe socio-umane. 2018, | vezi articol | pagina 35
Maria, Sandu in "Reacţia socială împotriva criminalităţii: supravegherea şi asistenţa postpenală",Editura Pro Universitaria, 2016, | vezi articol | pagina 240
Carmen Neagu in "Îndrăgostit de două ori",Editura Neagu, 2023 | vezi articol | pagina 102